Groendaken | duurzame dakbedekking

Groendaken passen in de visie van Jansen om op duurzame wijze met onze planeet om te gaan. Door dakoppervlak te benutten, kan de bebouwde woon- en werkomgeving groener worden gemaakt.

Betere leefomgeving
Groendaken filteren fijnstof uit de lucht, neutraliseren CO2 en zorgen hiermee voor minder luchtvervuiling. Daarnaast leveren groendaken een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving en de instandhouding van het milieu. De natuurlijke uitstraling van groendaken heeft een positief effect op de gebouwomgeving en door de geluidsisolerende werking worden verkeers- en omgevingsgeluiden zowel binnen als buiten gedempt. Al deze factoren zorgen voor een rustiger woon- en werkomgeving.

Minder energiekosten
Groendaken hebben op natuurlijke wijze een temperatuurregulerende functie. Dit resulteert in verlaagde gebouwopwarming, een constanter binnenklimaat, minder milieubelasting en een besparing op energiekosten. Groene daken bieden tevens een uitstekende bescherming van de waterdichte laag van het dak, wat de levensduur van de dakbedekking verlengt. Voor groendaken bestaan in verband met waterretentie fiscale voordelen en de nodige subsidiemogelijkheden.

Bekijk bijvoorbeeld eens ons innoverende en legklaar groendak systeem wat zowel op hellende als op platte daken toepasbaar is.

Sedumdaken

Deze zogenaamde sedumdaken fleuren niet alleen de stad op, maar bovenal gaan ze langer mee en hebben ze een isolerende werking. In steden met veel groendaken is gebleken dat de temperatuur in de stad daalt. Ook leveren groendaken een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en vormen ze een goede buffer tegen overtollig regenwater.

Lees meer over groene dakbedekking op jansensedumdaken.nl